Gävle

Arbeta som röstmottagare vid EU-valet söndagen den 26 maj 2019

Valnämnden mottar inte fler intresseanmälningar att jobba i valet.

 

Söndagen den 26e maj 2019 är det väl till Europaparlamentet. För att kunna genomföra ett val rekryterar valnämnden i Gävle kommun röstmottagare. Ditt uppdrag är att se till att alla väljare i Gävle kommun får utöva sin demokratiska rättighet - att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Du som inte tidigare har arbetat som röstmottagare kan redan nu lämna in en intresseanmälan. Vidare kommer du att få genomgå en utbildning. Under Intresseanmälan kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i vallokal på valdagen den 26 maj 2019.

Du som arbetade i valet 2018
Inom kort kommer du som tjänstgjorde vid de allmänna valen få ett brev på posten med information om det kommande Europaparlamentsvalet. Kort därefter får du även e-post med samma information. Om du redan nu vill bekräfta ditt deltagande vid EP-valet 2019 så kan du logga in på Min Sida med Bank-ID eller annan e-legitimation. Under fliken Min placering kan du bekräfta eller avsäga dig din medverkan vid EP-valet. Kontrollera också att vi har rätt kontakt- och adressuppgifter till dig. 

Att arbeta som röstmottagare
Som röstmottagare på valdagen arbetar du i någon av Gävle kommuns 52 vallokaler. Du tar du emot väljarna, håller i ordning i lokalen, tar emot rösterna och prickar av dem i röstlängden. När vallokalen har stängt deltar du i rösträkningen. I varje lokal arbetar 8 personer varav en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden leder arbetet.

Arbetet börjar cirka 7.30 på morgonen och pågår fram tills att samtliga röster är räknade och lokalen ställts i ordning. Du ska alltså vara förberedd på en lång dag och en sen kväll. Du tar raster under dagen, men det är alltid minst fyra röstmottagare i vallokalen.

En förutsättning för att få arbeta som röstmottagare är att du deltar i en utbildning på cirka två timmar. Utbildningen sker vid flera tillfällen och du kan välja den tid som passar dig bäst. Mer information om detta kommer.

Ersättning för arbetet

Ersättning för att arbeta som röstmottagare i en vallokal på valdagen utgår i form av ett skattepliktigt arvode om 3000 kr för röstmottagare, 3400 för vice ordförande och 3600 kr för ordförande. För att kunna arbeta i vallokalen måste du också delta i en utbildning. Någon särskild ersättning ges inte för denna. 

Arbete i förtidsröstningen eller som ambulerande röstmottagare ersätts med ett timarvode om 165 kr per timme.

Ersättning för resor med egen bil vid avstånd som är 5 km eller mer ersätts med 22:50 kr/mil. Resor med kollektiva transportmedel kan också ersättas. Ersättning ges dock inte för resor till eller från annan kommun.